ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ 
กรมการข้าว

กำหนดลงเวลาปฏิบัติราชการ
เวลาเข้าปฏิบัติราชการ 06.00-08.30 น.
เวลาออกปฏิบัติราชการ 16.30-20.00 น.

Odoo • Image and Text

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน

Odoo - Sample 1 for three columns

ระบบลงเวลา
ปฏิบัติราชการออนไลน์
 Adapt these three columns to fit your design need. To duplicate, delete or move columns, select the column and use the top icons to perform your action.

Odoo - Sample 2 for three columns

ระบบ RICE GIS
กรมการข้าวTo add a fourth column, reduce the size of these three columns using the right icon of each block. Then, duplicate one of the columns to create a new one as a copy.

Odoo - Sample 3 for three columns

ระบบศูนย์ข้าวชุมชน
กรมการข้าวDelete the above image or replace it with a picture that illustrates your message. Click on the picture to change its  rounded corner  style.

Odoo - Sample 3 for three columns

ระบบสนับสนุนการพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้

Delete the above image or replace it with a picture that illustrates your message. Click on the picture to change its  rounded corner  style.